Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

MPZP w opracowaniu

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (1)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap I

Skrócona nazwa planu: Bojków Wschód E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/331/2016 z dnia 2016-02-04

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2018-06-04 do 2018-07-02

Pobierz tekst uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2018-06-13

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2018-07-16

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-10-28 do 2022-11-20

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-11-15

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2022-12-05

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-02-10 do 2023-03-10

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-02-20

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2023-03-24

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-05-10 do 2023-06-06

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-05-17

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2023-06-20

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-09-08 do 2023-10-06

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-09-21


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie